System rekuperacji polega na odzyskiwaniu energii termicznej gazów wylotowych w celu dalszego jej wykorzystania. W domach jednorodzinnych stosuje się system rekuperacji w celu zmniejszenia zużycia energii oraz dobowej stabilizacji temperatury wewnątrz. Wykorzystane ciepło powietrza wychodzącego z budynku oddaje energię do układu w którym ogrzewane jest napływające świeże powietrze. Najprostszym systemem stosowanym w układach wentylacyjnych jest tzw. rekuperator (wymiennik krzyżowy). Dzięki zastosowaniu systemu rekuperacji w domu we wszystkich pomieszczeniach przez całą dobę jest dostarczane świeże powietrze o niskiej zawartości dwutlenku węgla wilgoci oraz zanieczyszczeń. Powietrze wewnętrzne ma zbliżony skład do powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku. 


Rekuperacja zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne budynku zapewniając jednocześnie stałą wentylacje pomieszczeń. 

Viteco VX 250

Rozdzielacze

Rury wentylacyjne